I Danmark er der visse love som mange mennesker ikke kender, men som kan blive ufattelig dyre hvis man ikke kender til dem. Et eksempel på dette er ansvaret for at holde fortovet fri for sne og is igennem vinteren. For ansvaret for snerydning falder på dig som matrikel ejer. Overholder du ikke denne forpligtelse kan du blive dømt til at betale eventuelle erstatninger til folk, som falder på grund af din manglende snerydning. Så er du i tvivl om du kan efterkomme opgaven med snerydning så hør et firma til at varetage den for dig. Alternativet kan i værste fald være ruinerende for dig hvis du ikke har en ansvarsforsikring som dækker modpartens udgifter. For uanset om du er forsikret eller ej skal modparten have deres penge. Så overvej grundigt om det ikke kan betale sig at have et firma til at varetage ens snerydning.